Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles
CATV - E444/97
   
     

Merca-cars, és un centre autoritzat de tractament de vehicles fora d'ús (CATV), on es procedeix a la decontaminació i extracció de peces reutilizables per la seva posterior utilització en el mercat de peces de recanvi per a altres vehicles.

L'homologació com a centre gestor autoritzat de tractament de vehicles (CATV) amb número de llicència E444/97 ens permet emetre el certificat corresponent per poder tramitar la baixa oficial a la Direcció General de Trànsit (DGT) del vehicle.

Documentació per a la baixa de vehicles

Vehicle particular (persona física)

Si el titular del vehicle es troba present al lliurar el vehicle a les nostres instal·lacions:

 • DNI original en vigor del titular del vehicle
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Permís de circulació del vehicle

Si el titular no es troba present:

 • DNI original en vigor del titular del vehicle
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Permís de circulació del vehicle
 • DNI original en vigor de la persona autoritzada

Defunció del titular:

 • DNI en vigor del titular del vehicle
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Permís de circulació del vehicle
 • Certificat de defunció
 • Fotocòpia del testament (si existeix)
 • Llibre de família.

Vehicle d'empresa (persona jurídica):

 • DNI original en vigor del/s administrador/s de l'empresa
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Permís de circulació del vehicle
 • CIF de l'empresa

 

Altres casos, consultar amb Mercacars

       
Merca-cars, SCP · Cra. Barcelona, C-15· 43800 - Valls · 977 604 947· catv@mercacars.com